header banner
Default

Is het nog steeds lucratief om bitcoins in Nederland te minen?


Is bitcoin minen in Nederland nog wel rendabel?

Foto: Artie Medvedev/Shutterstock

Hoewel Nederland niet bepaald een hotspot is voor crypto miners, hebben hier en daar mensen in een schuurtje of op zolder wel een crypto mining installatie staan. Doordat zij met ruwe rekenkracht bijdragen aan de veiligheid van crypto netwerken, krijgen zij een mooie beloning in de vorm van cryptocurrencies als bijvoorbeeld bitcoin (BTC) uitgekeerd. Door de koerscrash in combinatie met torenhoge energieprijzen is het verdienmodel van Nederlandse miners echter wellicht om zeep geholpen.

📈 Bitcoin verdienen? Eenvoudig vanuit huis, geen technische kennis nodig! Advertentie Rollman Mining

De meeste crypto miners die de laatste tijd nog actief waren in Nederland hielden zich bezig met het minen van Ethereum (ETH). Dit komt omdat het een stuk makkelijker is voor een particulier om hier mee te beginnen. Grafische kaarten, waar normaal gesproken computergames mee gespeeld worden, zijn uitstekend geschikt om de op-een-na grootste cryptocurrency te minen.

Het minen van bitcoin kost over het algemeen drie keer zoveel stroom als het minen van ethereum, dat meldt VICE in een rapportage over crypto mining in Nederland. Dat betekent dat zelfs voor de koerscrash en de enorme stijging van energieprijzen het minen van bitcoin al nauwelijks rendabel was. Daarom is voor veel miners ethereum de crypto naar keuze.

Rendement crypto mining keldert

VIDEO: Zelf Bitcoin minen - Hoe rendabel is dat eigenlijk? [afl 201]
eenrijkerleven

Aan het begin van dit jaar veranderde ook dit, tot de teleurstelling van winstgevende miners in Nederland. De koersen van vrijwel alle crypto kelderden. Zelfs bitcoin en ethereum daalden met meer dan 50% in waarde in een relatief korte tijd. Tegelijkertijd schoten de energieprijzen door het dak. Deze twee factoren gecombineerd zorgen ervoor dat minen in Nederland op dit moment een lastig verhaal wordt.

Tenzij het doel van het minen niet is om winst in euro’s of dollars te vergaren, maar om zoveel mogelijk ethereum of bitcoin te accumuleren. Dat is dan ook hoe veel van de overgebleven miners in Nederland er in staan, zo valt te lezen in de rapportage van VICE.

 “Sommige mensen zijn emotioneel. Elke keer als de koers daalt krijg ik van dezelfde mensen het bericht: ‘ik kan hem zeker beter uitzetten hè?’ Maar dan zeg ik altijd: denk niet in euro’s, denk in crypto, Je moet het zelf weten, maar wij minen gewoon door. Het is een bepaalde mindset, en als- ie landt, dan zeggen ze: ja, het is de koers maar, het komt wel goed.”

Sources


Article information

Author: Ricky Turner

Last Updated: 1700221562

Views: 558

Rating: 3.7 / 5 (55 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ricky Turner

Birthday: 1988-08-17

Address: 29011 Natasha Lodge Suite 315, Mcmillanville, KS 62138

Phone: +3558948429460739

Job: Article Writer

Hobby: Skateboarding, Sculpting, Magic Tricks, Survival Skills, Skiing, Whiskey Distilling, Bowling

Introduction: My name is Ricky Turner, I am a unguarded, intrepid, unyielding, resolute, frank, strong-willed, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.