header banner
Default

Vi begyndte at tale dansk ved at bruge runer og smartphones


Table of Contents

  TIDSLINJE: Sproget i Danmark har udviklet sig voldsomt, siden man skrev runer. Se her, hvordan vores sprog har udviklet sig frem til i dag.

  Snupper vi for mange ord fra andre sprog, eller udvikler sproget sig bare?

  Sådan lyder diskussionen i medierne ofte i forbindelse med, at særligt engelske ord popper op i de danske opslagsværker.

  Men dansk har siden runerne udviklet sig til det, vi taler i dag – takket være blandt andet tysk, latin, fransk, græsk og engelsk.

  Tryk på pilene øverst i artiklen, og tag med på en smuttur tilbage i tiden.

  Her kan du se, hvordan vores sprog har udviklet sig fra de første runer blev ristet - ja, det hedder det - i sten til invaderingen af engelske ord efter Anden Verdenskrig.

  Sources


  Article information

  Author: Sarah Ramirez

  Last Updated: 1703569803

  Views: 596

  Rating: 4.2 / 5 (102 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sarah Ramirez

  Birthday: 1990-09-17

  Address: Unit 5834 Box 7401, DPO AP 73091

  Phone: +4579711017383696

  Job: Article Writer

  Hobby: Metalworking, Yoga, Coffee Roasting, Wildlife Photography, Sewing, Pottery, Rowing

  Introduction: My name is Sarah Ramirez, I am a receptive, steadfast, fearless, striking, skilled, esteemed, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.